Serrallarga Ràdio

Serrallarga Ràdio Serrallarga Ràdio és un projecte de ràdio educativa que neix durant el curs escolar 2017-2018. És un projecte de centre -implica tots els Departaments- que permet ser una eina educativa que arribi a tota la comunitat: alumnes, pares i mares, professorat i població en general.

Channel Banner

Recently Played

Recent News

About Us

La ràdio és un mitjà que fomenta i facilita l’expressió oral, la creativitat, la redacció de textos de diferents gèneres periodístics i l’edició tècnica dels sons que s’emeten, amb un treball que es fa des de l’aula i des del mateix locutori. A més a més, fer ràdio facilita el treball en equip i permet un millor tractament de la diversitat entre l’alumnat. A banda d’aconseguir millorar l’expressió oral i l’escrita, potencia el desenvolupament d’activitats que desperten l’interès cultural i formatiu dels estudiants. També Serrallarga Ràdio vol ser un canal multiplataforma d’informació de les activitats que es desenvolupen en el

click here
click here
 

Chat